Ladingzekering

Op 10 september 2009 voerde België nieuwe regels in op het vlak van ladingzekering. Dit met het oog op het drastisch reduceren van het aantal gevallen van ladingverlies op de Belgische wegen. Deze regels gelden echter niet enkel in België maar zijn zeker evenzeer van toepassing in andere Europese landen.

Deze concrete invoering van het KB van 27 april 2007 heeft grote gevolgen voor iedereen die met vervoer en verpakken van ladingen te maken heeft.

Met name artikel 45bis. 3  introduceert extra regels voor de verpakking en is daarom uiterst belangrijk voor iedereen die iets te maken heeft met het verpakken van goederen. De regel zegt:

Voorbeeld slecht verpakte goederenDe verpakking
Indien de primaire verpakking van een goed niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, dan moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking, die stevig genoeg is om een goede ladingzekering mogelijk te maken.
De norm is de 26 graden test. Het pallet wordt hierbij aan één kant opgetild tot een hoek van 26 graden. De lading op het pallet moet dan stabiel blijven.

Weerstand tegen natuurlijke krachten
Verder specificeert het KB de krachten waaraan het ladingzekeringssysteem moet kunnen weerstaan bij versnellingen in voorwaartse, achterwaartse of zijdelingse richting:

  • vertraging van 0,8 g in voorwaartse richting;
  • vertraging van 0,5 g in achterwaartse richting;
  • versnelling van 0,5 g in zijdelingse richting, aan beide zijden.

Concreet wil dit zeggen dat de lading strikt volgens deze regels moet vervoerd worden en dat u verantwoordelijk bent voor alle schade die tot stand kan komen door verlies van uw lading.

Nu is de keuze zeer eenvoudig, men kan zijn pallets trachten stabiel te verpakken zodat ze weerstaan aan deze G-krachten of men kan ze zekeren met spanriemen bij het laden. Echter als men de tijd en kost van dit laatste in beschouwing neemt, is de keuze snel gemaakt.

Conclusie: uw pallets stabiel verpakken zal u heel wat geld en moeite besparen.

                  Met de hier aangeboden verpakkingsmachines kunnen wij uw lading certiferen volgens deze normering!